Rèm Roman

View:
Filters:
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM00 2

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  500,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM00 4

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  500,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM001

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  400,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM005

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  500,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM006

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  500,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM007

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  500,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM008

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  500,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM009

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  500,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM010

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  500,000 BUY
 • QuickviewAdd to compare

  Rèm Roman RM011

  Tên sản phẩm:  Mành rèm Roman Chất liệu:  Đa dạng Kích thước:  Khổ ngang tối đa 2,8m Công năng: Chống nóng, cách nhiệt, mang lại không gian mát hơn ít nhất 4,5 độ so với môi trường bên ngoài, cản 92% tia UV Loại đặc biệt:  Chống cháy (ít nhất 2 tiếng), rèm Roman 2 lớp Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện:  Dây kéo điều khiển
  400,000 BUY